- Komerční sdělení -magazín
- Reklama -královna

/

Lékař a odborník David Barker: Vaše děti budou to, co jste jedli během těhotenství

Výzkumem se pravidelně přichází na nové souvislosti mezi chronickými onemocněními v dospělosti a tím, co plod prožívá v děloze …

A přesně o tom hovoří novinka Geny na talíři. Většina dnešních matek v očekávání rozumí, že zdravým stravováním v těhotenství se dopracují k zdravému miminku. Uvědomují si, že mají vyhýbat toxinům z okolního prostředí a většinou dodržují doporučení týkající se jiných potenciálních rizik, například konzumace alkoholu.

Asi si však neuvědomují, že nedostatečně vyživován plod v děloze nebo plod, který byl vystaven jiným formám nadbytečného stresu, v dospělosti zaznamená vyšší náchylnost na nemoci jako obezita, cukrovka či srdečně-cévní onemocnění.

Náchylnost bude také součástí genetického dědictví, které tyto děti předají svým dětem a následujícím generacím.

POZNEJTE Geny na talíři
Geny na talíři je vzrušující kniha Judith Finlaysonovej. Přístupným způsobem přibližuje komplexní výzkum doktora Davida Barkera a obrací naruby zažité představy o původu nejběžnějších chronických chorob současnosti, které nám prý předali rodiče prostřednictvím svých genů.

Znamená to, že vaše zdraví nezačíná vámi. A pokud máte děti, vámi se ani nekončí. Dá se vnímat jako dědictví.

Základy má vybudované na kvalitě vývoje vašich orgánů v děloze. Pokud jde o genom, je to vlastně kombinace genů (které jste přímo zdědily od rodičů) a modifikací v raném věku, které byly důsledkem různých vlivů okolního prostředí. Ty ovlivňují, jak přesně se geny exprimují.

Svou roli hrají i jiné faktory, ale dnes už víme, že epigenetické změny, které se odehrávají během raného vývoje, mají nejsilnější vliv na dlouhodobé zdraví.

„A jak jsem řekla – pokud máte děti, vaše zdraví se vámi nekončí,“ píše autorka v knize Geny na talíři. „Přesně tak, jak má vaše zdraví kořeny v zkušenostech vašich předků, i zdraví vašich vnoučat začíná právě u vás. Proto dbejte na to, co jíte. Ovlivní to životy vašich vnoučat. „

Tak jako minulost vašich předků ovlivnila vás, ovlivníte i vy budoucnost svých dětí a vnoučat. Výživnou stravou a dostatečným pohybem můžete zajistit dobré zdraví nejen sobě, ale i budoucím generacím.

Přečtěte si krátký úryvek Geny na talíři:

Potřebujete ráno na rozběh šálek kávy? Nebo jste ten druhý případ a díky kofeinu pak celou noc nemůžete spát? Asi si to neuvědomujete, ale to, jak reagujete na ranní dávku kofeinu, závisí na vašeho genomu.

Lidé ho rozkládají různou rychlostí a ve hře je mnohem víc než jen narušený spánek. Na metabolismu kofeinu se podílejí různé geny, což vysvětluje i to, proč se studie o možných přínosech pití kávy ve výsledcích odlišují. Nebudou pro každého stejné, neboť do procesu se zapojuje příliš mnoho genetických proměnných.

Zajímavé však je, že minimálně jeden z genů, které metabolizují kávu, se podílí i na zpracování několika léčiv. Díky genetickým rozdílům také víme vysvětlit, proč lidé špatně zareagují na léky na předpis. Farmakogenomika testy jsou stále častější, zřejmě proto, že hlavní příčinou nepředvídané smrti v západních společnostech jsou právě nežádoucí účinky léků. Díky genetickému testování tedy lze předvídat, zda lék bude účinný, nebo potenciálně nebezpečný.

Přesně totéž platí io jiných látkách, které konzumujeme. Účinky soli nebo alkoholu se různí podle toho, kdo je užívá, a dokonce ani zelený čaj nepůsobí stejně na všechny. Jedna studie ukázala, že ženy, jejichž genotyp vykazoval vysokou aktivitu enzymu proměňujícího (konvertujícího) enzymu (ACE), měli při pravidelném pití zeleného čaje menší riziko vzniku rakoviny prsu.
Ženám, u kterých byla aktivita tohoto enzymu nízká, však pití zeleného čaje nepomohlo předejít rakovině. Jinými slovy – schopnost nápoje ochránit před rakovinou platí pouze u žen se specifickým genotypem.

Takové znalosti nám umožňují cílit výživová doporučení přesně na tu skupinu lidí, která z nich pravděpodobně bude mít největší prospěch. Genetické odlišnosti určují i ​​vaše výživové požadavky, což vysvětluje, proč obecné stravovací doporučení neplatí na každého.