- Komerční sdělení -magazín
- Reklama -královna

/

Revize hasicích přístrojů: Údržba protipožárních systémů pro vaši bezpečnost

Revize hasicích přístrojů je velmi důležitá, stejně tak jako kontroly dalších protipožárních systémů a zabezpečení. Nabízí se několik typů revizí, přičemž každá z nich by měla proběhnout alespoň jednou za rok. Neváhejte se proto včas obrátit na odborníky.

Revize hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů je třeba provádět každý rok. Součástí kontroly je detailní prohlídka plomby a jistícího mechanismu. Jestliže dochází k výměně jistícího mechanismu, je třeba hasicí přístroj opatřit novou plombou. Součástí každé revize je kontrola tlaku a hadice hasicího přístroje. Jakmile je kontrola hotova, přístroj je opatřen nalepovacím štítkem, na kterém najdete všechny důležité informace o revizi.

Další revize

Kromě hasicího přístroje je třeba kontrolovat i další zařízení. V nabídce služeb proto najdete také revize hydrantů, požárních dveří, požárních klapek a ucpávek, odvětrání a revize nouzového osvětlení. To vše je klíčové pro vaši bezpečnost v případě, že dojde k požáru. Právě proto jsou pravidelné kontroly tak důležité a není radno je podceňovat. Pražská Revizní nabízí komplexní služby, zajistí pro vás tak vše potřebné v krátkém termínu.

Montáž a oprava

Pokud revize proběhne v pořádku a všechna zařízení fungují správně, není třeba po další rok nic řešit. Ovšem pokud je zjištěna závada na protipožárních systémech, je klíčové její odstranění v co nejkratším termínu. Tak lze předejít poškození majetku či případně újmě na zdraví. Jakmile je závada úspěšně odstraněna, vše je potvrzeno v revizní zprávě.

Vzhledem k tomu, že revize všech protipožárních systémů by měla probíhat jednou ročně, můžete vše vyřešit najednou. Stačí se obrátit na odborníky, kteří se už o vše postarají. Můžete se tak spolehnout na bezpečné protipožární systémy.