- Komerční sdělení -magazín
- Reklama -královna

/

I v moderním těsném domě si můžete užít teplo.

V dnešní době těsných staveb a minimálních nákladů na vytápění zapomínáme, proč stavíme rodinný dům. Proto abychom šetřili? Nebo proto, abychom bydleli?

K rodinné pohodě patří tepelná pohoda za všech okolností. A takovou nabízejí krby, kamna, kamna, kamna, která nic jiného než dřevo a oheň ke svému provozu nepotřebují.

Ještě na jednu věc jsme zapomněli. Na vzduch. Zmíněné těsné domy jsou sice úsporné a tedy těsné, ale mnohdy se zapomene při zajišťování tepelné pohody za každých okolností na dostatečný přívod vzduchu pro provoz spotřebiče na tuhé palivo (dřevo).

Vzduch na hoření může spotřebič brát z prostoru, kde se nachází, ale to je ta nejhorší varianta. Rychle mine ten „váš“ kyslík a vy nerelaxujete, ale cítíte se unavení a mdlí. Lepší, ale stále náročnější variantou, je přívod vzduchu k hoření například pod základovou deskou nebo v tepelněizolační vrstvě podlahové konstrukce.

Ideální variantou je využití komínového tělesa pro přívod vzduchu do spotřebiče.

Jak? Vzduch přes komín?
Ano. Komínem Schiedel PERMETER SmoothAir.

Je to komínový systém konstruovaný pro odvod spalin a současný přívod spalovacího vzduchu pro spotřebič z prostoru nad střechou. Spalovací proces se tím stává nezávislý na vzduchu z místnosti. Proto zůstane zachována těsnost a tedy energetická úspornost vašeho domu. K dispozici je komínový průduch pro bezpečný odvod spalin o průměru 150 mm. Tloušťka izolační vrstvy je 25 mm nebo 50 mm, je průběžná po celé výšce komína. Tím, že máte minimálně jednu izolační vrstvu a mezi průduchem a vnějším pláštěm je vzduchová mezera, tak povrchové teploty takového komína jsou minimální, což znamená bezpečnost pro uživatele, ale i minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých částí stavby.

schédel kominovy ​​system

Samozřejmostí je, že komínový systém Schiedel PermeterSmoothAir je k dispozici pro montáž na zeď i přímo nad spotřebičem. Zároveň s ohledem na nízkou hmotnost lze realizovat jeho stavbu i bez základové konstrukce.

Díky promyšlenému systému spoje je montáž jednoduchá a rychlá. Ihned po ukončení montáže lze komínové těleso začít používat.

Jelikož daný komín je primárně určen na tuhá paliva, nezapomeňte, že ve smyslu platné legislativy jste povinni čistit komínové těleso na tuhá paliva každé 4 měsíce, je-li jeho výkon do 50 kW. Komín jste oprávněni si čistit i sami, pokud máte k tomu odpovídající technické vybavení, tedy štětku. Doporučujeme vám však nechat alespoň jednou ročně komín vyčistit a zkontrolovat osobě nejpovolanější, tedy kominíkovi.