- Komerční sdělení -magazín
- Reklama -královna

/

Od ledna budou pro stavbu domu platit nová pravidla

Od roku 2021 platí povinnost stavět podle nových pravidel budovy v energetické třídě A0, tedy budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Tento název může vyvolávat dojem, že od letošního roku budou všude kolem nás jen pasivní budovy, jejichž výstavba bude neúměrně drahá a náročná. Není to docela tak. Co se však mění a co to v praxi znamená?

Požadavky na obvodové konstrukce zůstaly v platnosti, zpřísňují se požadavky na potřebu energie, tedy energetickou třídu budov. Stavby musí splnit kritéria třídy A0, tedy budovy s téměř nulovou potřebou energie, čehož lze dosáhnout volbou vhodného, ​​ideálně obnovitelného zdroje tepla pro konkrétní typ rodinného domu. Mezi takové patří tepelné čerpadlo, solární sytémy a fotovoltaika.

6 otázek o pasivním domě, které je dobré zodpovědět dříve, než začnete stavět6 otázek o pasivním domě, které je dobré zodpovědět dříve, než začnete stavět
Význam energetických tříd
Energetické třídy jsou roky známé například z elektrospotřebičů. Zavedli je pro jednodušší porovnání spotřeby energie. Dnes jsou také budovy zařazovány do energetických tříd, což umožňuje jejich vzájemné srovnání. To neřeší jen náklady na vytápění, ale přehledně ukazuje i náklady na osvětlení, větrání, chlazení, přípravu teplé vody a podobně.

Energetická hospodárnost budov se stanoví výpočtem, který má podle § 3 ods. 3 zákona 300/2012 Sb. zohlednit charakteristiky stavební konstrukce budovy, zejména tepelnětechnické vlastnosti obvodového pláště, střešního pláště a otvorových konstrukcí a tepelné ztráty způsobené stavební konstrukcí a způsobem jejího užívání, ale i vnitřní prostředí včetně projektovaných požadavků na něj.

Co to znamená v praxi?
Na stavební povolení vydané loni stačilo splnit požadavky energetické třídy A1 (ultranízkoenergetické rodinné domy), kde potřeba primární energie nepřekročila
108 kWh/m2 za rok.

Letos už musí dům povinně splňovat energetickou třídu A0 (s téměř nulovou potřebou energie), pro kterou je potřebná primární energie do 54 kWh/m2 za rok.

Pro dosažení požadované energetické třídy je třeba vhodně zkombinovat konstrukce s nízkými tepelnými ztrátami a vhodné (ideálně obnovitelné) zdroje tepla, případně systém nuceného větrání (rekuperace) a další technické prvky.
Zjednodušeně lze říci, že dosáhnout třídy A0 lze různými způsoby. Například, použijete-li na obálku domu materiály s mimořádně nízkými tepelnými ztrátami, při volbě vytápění a rekuperace nemusíte být tak přísní a naopak.