- Komerční sdělení -magazín
- Reklama -královna

/

Návštěva interaktivní a experimentální zahrady. O cílech, studentech a klimatických změnách

Zveme vás k prohlídce Interaktivní a experimentální zahrady, která se nachází na půdě Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. Proč vznikla a co má přinášet nejen studentům, ale v konečném důsledku nám všem, jsme si popovídali s autorkou její myšlenky Ing. Dagmar Hillovou, PhD.

Rozloha: 740 m2

Zaznamenat ty nejkrásnější momenty zahrady znamená žít v ní. Být v ní duchem i tělem, celou bytostí. Inspirovat se jí, učit se od ní, sledovat, jak si v ní pod vedením člověka hledají své místo stromy, keře, byliny, hmyz a ptáci.

  • Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Víra Šajbidorová, PhD.

Dagmar, jedním z výsledků tvého dlouholetého působení na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře je myšlenka i následná realizace Interaktivní a experimentální zahrady. Nejde přitom o „pouze“ ukázkovou plochu, její poslání a cíle jsou mnohem větší. Přestože jsme se setkali kvůli ní, zajímá mě, co tomu předcházelo. Prozraď mi proto něco víc o svém profesním životě.
Stále říkám, že můj profesní život je pod prajnou hvězdou, protože i na škole, i po ní jsem měla štěstí setkat se a pracovat s mnoha nejen odborníky, ale zejména s lidmi zapálenými pro svoji profesi. Brávali mě na mnohé odborné semináře a mezi jiné odborníky. Vpřed mě posouvaly i zahraniční stáže na univerzitách, ale také mnohé soukromé cesty za rostlinami, výstavami, veletrhy či za osobnostmi pracujícími s trvalkami.

Jelikož jsem zůstala na škole, stala jsem se sama pedagogem. V období, kdy jsem začala vyučovat, dvě mé oblíbené profesní „hvězdy“, které mi ukazovaly můj směr, Ivana a Ivona (pozn.: Ivana Vikárová Bázliková a Ivona Hrušková), ze školy odešli. Vzdělávala jsem se dál a mou velkou inspirací se stali samotní studenti, jejich dotazy a zájem.

Učit o rostlinách a zahradě vyžaduje je zažít, mít vlastní zkušenost, která je opravdu často nepřenositelná. Kde čerpáš tu svoji?
Vyrůstala jsem v paneláku, ale trpěla jsem tam. Balkon je opravdu velmi malý prostor, kde bych se mohla realizovat. Ale od dětství jsem trávila hodně času u prarodičů a později u rodičů v zahradě, kde jsem se učila a postupně sama vysazovala rostliny a experimentovala. Naštěstí už 12 let žijeme s rodinou ve vlastním domě se zahradou, kde ve zkoušení a učení pokračuji. Ale dá se říci, že rodičovská zahrada byla pro mě školou prvních zkušeností.

Co tě inspirovalo k myšlence založit Interaktivní a experimentální zahradu na půdě univerzity?
Nebyl to jeden nápad či myšlenka, ale dlouhodobý proces. Univerzita v Nitře vychovávala absolventy rostlinné a živočišné výroby a teprve v roce 1995, po rozpadu Československa, vznikla fakulta zahradnictví a krajinného inženýrství s odbory jako zahradní architektura či krajinné inženýrství. Začátky nebyly snadné. Když jsem začínala vyučovat předměty o trvalkách, internet byl ještě v plenkách, neměli jsme obrázkové učebnice ani vzorkovnice květin. Improvizovali jsme.

Fotila jsem rostliny, jejich druhy a odrůdy, na diapozitivy a na přednáškách je promítala studentům. O víkendech jsem naložila auto rostlin z vlastní zahrady, které jsem přes týden se studenty poznávala, množila a pěstovala. Alespoň takhle jsem se snažila zkvalitnit výuku. Ale byla to taková z nouze ctnost.

Na stážích v zahraničí jsem viděla, jak mohou výsadbové plochy výuku ještě více vylepšit, a také jsem pochopila, nakolik by mohly být přínosem nejen pro studenty, ale pro nás všechny. Je přece důležité, aby škola dokázala „vyprodukovat“ kvalitní absolventy, ak tomu patří i praktická výuka. Stalo se mým snem vytvořit v areálu univerzity učební prostor, kde se mi bude dobře učit a kde studenti nabudou i praktické dovednosti.

Chodník s trvalkovými záhony a okrasnými dřevinami v univerzitní zahradě v Nitře